Hemşirelik Lisans Öğrencisi Olarak TÜBİTAK Projesinde Bursiyer Olmak: Anlatı Sentezi


Yiğit Ş., Soytam B., Kaplan Ö., Başer M.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.54-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.54-59
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Hemşireler birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla birçok rol ve sorumluluk üstlenmektedirler. Bunlardan birisi de araştırma yapmaktır. Araştırma yapma süreci lisans eğitimi sürecinde kazanılması ve geliştirilmesi gereken bir süreçtir. Öğrenciler lisans eğitiminden itibaren projelere dahil edilerek teşvik edilmelidir.

Bu makalede iki hemşirelik lisans öğrencisinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesine bursiyer olarak dahil olma süreçleri bursiyerlik sürecinde yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimlere yer verilmiş olup bu deneyimin ve araştırma süreçlerinin hemşirelik mesleği açısından önemi anlatılmaktadır.

Öğrenciler projede bursiyer olarak çalışmanın heyecan verici bir süreç olduğunu, araştırma sürecini öğrenmelerine katkı sağladığını, kişisel gelişimlerine yardımcı olarak iletişim becerilerini artırdığını, zaman yönetimini öğrenmelerine ve disiplinli çalışmalarına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda kendilerinde merak duygusunun oluştuğunu, bunun klinik ortama hazırlıklarını sağlayarak, yaptıkları uygulamaların nedenini anlama fırsatı sağladığını, analiz yeteneklerini geliştirdiğini ve kazandıkları burs imkanı ile bütçelerine maddi destek olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin zorlandıkları noktalar ise zaman sıkıntısı yaşama, ders hazırlığı için ayrılan sürede azalma ve insanların çalışma sürecindeki tepkileri olarak belirlenmiştir.

Hemşirelik mesleğinin gelişebilmesi için hemşireliğin geleceği olan öğrencilere yatırım yapılması önem arz etmektedir. Öğrencilerin meslek yaşamı boyunca gerçekleştirmesi gereken rol ve sorumluluklarında etkili olabilmesi ve araştırma kültürünü edinebilmesi için lisans eğitiminde kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden hemşirelik öğrencileri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesi gibi ulusal ve uluslararası projelere dahil edilerek araştırma süreçlerine katılmalı ve proje süreçlerini deneyimlemeleri için desteklenmelidir.