Belirlenmiş Galaktik Disk Açık Yıldız Kümelerinin Temel ve Yapısal Parametrelerinin Elde edilmesi


KÜÇÜK İ. , ARSLAN Ö.

XVIII ULUSAL ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ KONGRESİ VII. ULUSAL ÖĞRENCİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.303-409

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.303-409

Özet

Özet: Açık kümelerin temel fiziksel parametrelerinin doğru belirlenmesi galaktik diskin kimyasal ve dinamik evrimini anlamak için önemlidir. Galaktik diskte bulunan açık yıldız kümelerinin uzaklıklarının, yaş, metal bolluğu ve kızarma değerlerinin doğru olarak belirlenmesi yıldız oluşum ve evrimini için daha gerçekçi modeller elde edilmesini sağlar. Yaptığımız bu çalışmada bazı Galaktik açık yıldız kümelerinin temel parametreleri elde edildi. Çalışmada incelenen Tr 32 için 2 Gyr, NGC6802 için 1.1 Gyr, NGC6811 için 1.8 Gyr, Be89 için 2.5 Gyr ve [KGZ2008]53 için 1.3 Gyr yaş değerleri belirlendi. Ayrıca bu kümelerin yapısal parametreleri de incelenerek çekirdek yarıçapı, üye yıldızların merkezi yoğunluğu ve alan yıldızı yoğunluğu belirlendi. 0.2 kadirden küçük hatalar ile J, H, KS 2MASS fotometrisi renk-parlaklık diyagramları, radyal yoğunluk profilleri oluşturmak için kullanıldı. Oluşturulan renk-parlaklık filtreleriyse olası küme üyesi yıldızları izole etmek için kullanıldı. Ayrıca alan yıldızı temizlemesi işlemi adı geçen beş açık kümeye uygulandı. Anahtar Kelimeler: Açık Küme Renk-Parlaklık Diyagramları, Padova Eş Yaş Çizgileri, Radyal Yoğunluk Profilleri, Galaktik Disk, 2MASS Fotometresi

 

ABSTRACT Accurate determination of physical parameters of open clusters is important to understand the chemicel and dynamic evolution of galactic disk. To determinate the parameters such as, distance, age metallicity and reddening valus on the disk provides to obtain accurate definition of star formation and evolution which ensures more realistic models. In this thesis work basic parameters of some galactic open clusters are determined. An age of 2 Gyr for Tr32, 1.1 Gyr for NGC6802, 1.8 Gyr for NGC6802, 2.5 Gyr for Be89 and 1.3 Gyr for [KGZ2008]53 are determined. Additionally the structural parameters of these clusters are also examined the core radius, central density of member stars and density of field star are determined. With errors smaller than 0.2 magnitude J, H and KS 2MASS photometry were used to create colour-magnitude diagrams, radial density profiles. In addition, field star decontamination were applied to five open clusters. Keywords: Open cluster, Colour-magnitude Diagrams, Padova Isochrons, Radial Density Profiles, Galactic Disk, 2MASS Photometry.