Çukurova Bölgesinde Sarımsak Yetiştiriciliği İçin En Uygun Diş Dikim Zamanının Araştırılması


Köksal N., YETİŞİR H. , Ekbiç E., Gökçe E., SARI N.

ALATARIM, cilt.13, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ALATARIM
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Araştırma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama alanında yürütülmüştür. Araştırmada Urfa Yerli sarımsak genotipi kullanılmıştır. Ağustos ayı ortasından itibaren 15’er gün aralıklarla birinci yıl beş (15 Ağustos, 1 Eylül, 15 Eylül, 1 Ekim, 15 Ekim), ikinci yıl altı farklı tarihte (13 Ağustos, 31 Ağustos, 15 Eylül, 1 Ekim, 15 Ekim ve 1 Kasım) diş dikimleri yapılmış ve farklı dikim tarihlerinin verim, bitkisel gelişim ve baş özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; birinci yıl farklı diş dikim tarihlerinin verim, bitki gelişmesi ve baş özellikleri üzerine önemli bir etkisi bulunmazken; ikinci yıl denemesinde ağustos ayı dikimlerinde en yüksek verim elde edilmiş, bunu sırasıyla eylül, ekim ve kasım dikimleri izlemiştir. Baş özellikleri ve bitki büyümesinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir

This study was carried out in experimental and research area of Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. In the experiment, Urfa local garlic genotype was used. In the first year of the experiment, 5 planting dates (15th August, 1st September, 15th September, 1st October, 15th October) and second year 6 planting dates (13th August, 31st August, 15th September, 1st October, 15th October, 1st November) were studied. Effects of planting dates on the yield, plant growth and bulb characteristics were investigated. According to the results; there was no significant effect on the yield, plant growth and bulb size in the first year. The highest yield was obtained in August planting time and followed by September, October and November planting times in the second year. The similar results were obtained on the bulb characteristics and plant growth.