Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Dağılımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz


Creative Commons License

Yücel D., Altıntaş H.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.53, ss.1-22, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 53
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.18070/erciyesiibd.412702
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-22

Özet

Son 30-40 yıl öncesinden itibaren büyük bir hızla gerçekleşmekte olan küreselleşme sürecinde, küreselleşmenin en önemli araçlarından biri olarak doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir rol oynamaktadır. Klasik iktisat teorisine göre küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir dağılımı üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıktığı görülmüştür. Bazı çalışmalarda olumlu etkiler ortaya çıkarken, bazı çalışmalarda olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliği üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar da mevcuttur. Çalışmanın temel amacı, 1980-2014 yılları arası yıllık veriler kullanılarak 16 gelişmekte olan ve 16 gelişmiş ülkede küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğini olumsuz etkileyip etkilemediğini dinamik panel veri analizleriyle ortaya koymaktır. Elde edilen analiz sonuçları, küreselleşmenin gelir eşitsizliğini artırdığını ortaya koymaktadır. Farklı modellerle analiz yapıldığında ekonomik küreselleşme ile doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğini azalttığı, sosyal ve politik küreselleşmenin, gelir eşitsizliğinin artma sebebi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre ülkelerin küreselleşmeden yarar sağlamak ve olumsuz etkilerinden korunmak için uygulayacakları iktisat politikaları önem kazanmaktadır