Klinisyenler İçin Doku Mühendisliği Konsepti, Doku İskelesi Fabrikasyon Teknikleri Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Özel Sayısı


Creative Commons License

Karakeçili A., DEMİRTAŞ T. T.

Turkiye Klinikleri Plastic Surgery - Special Topics, vol.4, no.3, pp.27-32, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri Plastic Surgery - Special Topics
  • Page Numbers: pp.27-32

Abstract

Tissue engineering phenomena has emerged as a promising approach as an alternative to transplantation surgery in case of tissue or organ loss as a result of trauma or disease. This approach is based on construction of hybrid systems composed of artificial scaffolds, cells and biosignal molecules by using various techniques. Biodegradable and biocompatible materials are used for fabrication of biomimetic tissue scaffolds by using various fabrication techniques. While the conventional techniques include electrospinning, phase separation, freeze drying, gas foaming and particulate leaching, future development focus on microfabrication technology and cell sheet engineering approaches.

Travma veya hastalık sonucu meydana gelen doku veya organ kayıplarında, transplantasyon cerrahisine alternatif olarak geliştirilen doku mühendisliği yaklaşımı, klinik uygulamaya geçen ürünleri ile tıbbi tedavi seçeneklerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu yaklaşım, yapay doku iskeleleri, canlı hücreler ve biyosinyal moleküllerin kullanıldığı hibrid sistemleri çeşitli fabrikasyon teknikleri kullanılarak bir araya getirmektedir. Hücrelere yapısal destek sağlayarak üreme ve farklılaşma gibi önemli fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayan biyomimetik doku iskeleleri biyouyumlu ve biyobozunur malzemelerin dokuya spesifik teknikler kullanılarak üretilmesiyle elde edilmektedir. Doku iskelesi üretiminde kullanılan fabrikasyon teknikleri; elektroeğirme, faz ayrımı, dondurarak kurutma, gaz köpükleştirme, partikül uzaklaştırma gibi geleneksel tekniklerin yanı sıra mikrofabrikasyon teknolojisi ve hücre tabaka mühendisliği gibi yaklaşımları da içermektedir.