Tariat ve Xi'an Yazıtları Işığında Sın 'Mezar' Sözcüğü Üzerine


AYDIN E.

Milletlerarası Eski Türk Yazıtları, Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Adıyaman/Türkiye, Turkey, 1 - 04 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey