Determination of the Relationship Between Teacher Problems and School Success


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M.

Journal of Education and Practice, cilt.8, no.20, ss.6-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Journal of Education and Practice
  • Sayfa Sayıları: ss.6-18

Özet

The aim of this study is to determine what the teacher problems are in different dimensions and to find out if there is a relationship between teacher problems and school achievement. For this purpose, it has been tried to determine how the teacher problems differ according to the variables such as gender, seniority, title, school level, branch and type of school. The research includes teachers who work in primary, secondary and high schools. The scale used as the data collection tool of the survey contains 35 items in total under five main headings. In the questionnaire, short answer questions were added under five headings prepared in the form of likert with a total of 106 items, which were expressed in the press, councils and scientific studies, and it was distributed to the 28 teachers. By analyzing the information gathered from the 28 teachers, the researcher tried to develop a scale of 50 items by combining similar subjects covered under different headings. The developed scale was reapplied in a school with 22 teachers and then factor analysis was performed on these 50 items. Expressions with low item scores were removed and it was finalized as a 35-item scale. The Cronbach Alpha reliability coefficient for the 50-item scale was found to be 0.82, and the reliability studies weren’t conducted for the new scale. The scale continues to be applied at the moment. The obtained information will be analyzed in the light of research subproblems after the implementation process.  

Akyüz, Y. (1978). Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri 1848-1940. Ankara: Doğan Basımevi.

Akyüz, Y. (2001). Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (Genişletilmiş 8. Baskı b.). İstanbul: ALFA Basım Yayım.

Atakan, B. (2016, Nisan 25). 621 MEB personeline 'cinsel suç' ihracı. 07 11, 2016 tarihinde Memurlar.net: http://www.memurlar.net/haber/580150/ adresinden alındı

Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S., & Yıldırım, K. (2010). Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması- Teaching and Learning International Survey (TALIS). Ankra.

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005/2). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(19), 207-237. Eğitim Reformu Girişimi. (2013). Eğitim İzleme Raporu 2012. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

Gündüz, Y., & Can, E. (2011). Öğretmenlerin Eğitim Sistemi ve Uygulamalarına İlişkin Güncel Sorunları Algılama Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774.

Kavcar, C. (1987). Yüksek Öğretmen Okulunun Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri. Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, Gazi Mesleki Eğitim Teknik Eğitim Fakültesi.

Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2015-2016. (2016, Mart 18). Haziran 29, 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı: http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=232 adresinden alındı

Milliyet. (2011, 11 23). Eğitim, DES’ten öğretmenlerin sorunları anketi. 07 11, 2016 tarihinde www.milliyet.com.tr: http://www.milliyet.com.tr/des-ten-ogretmenlerin-sorunlari-anketi-egitimdunyasi-1466504/ adresinden alındı

Özpınar, M., & Sarpkaya, R. (2010). Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(27), 17-29.

Öztürk, C. (1988). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları.

Uygun, S. (Bahar 2012). Basında Öğretmen Sorunları. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi(194), 72-90.