ÇİFT ÇENE ORTOGNATİK CERRAHİ HASTASINDA CERRAHİ ÖNCESİ YUMUŞAK DOKU TAYİNİ İLE CERRAHİ SONRASI PROFİLİN KIYASLANMASI: VAKA RAPORU


AKBULUT S., ÇELEBİ F., HOLOĞLU F., AKBULUT N., SOYLU E. , ŞEN E.

24. ULUSLARARSI TAOMS BİLİMSEL KONGRESİ, 23 - 27 Mayıs 2017