İç Anadolu Bölgesinde atık su arıtmada doğal arıtma sistemlerinin kullanımı


Gökalp Z. , Karaman S.

2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.686-692

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.686-692

Abstract

Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmasında kullanılan doğal arıtma sistemleri minimum enerji ve kimyasal kullanımı ile oldukça düşük miktarlarda atık çamur üreten sistemlerdir. Bu sistemler konvansiyonel arıtma sistemlerine kıyasla oldukça düşük inşaat ve işletme maliyeti olan, daha az enerji gerektiren ve uzmanlaşmış personel gerektirmeyen alternatif arıtma sistemleridir. Yapay sulak alanlar olarak da adlandırılan doğal arıtma sistemleri düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu olmaları nedeniyle özellikle kırsal alanlarda köy kanalizasyon sularının arıtılmasında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Doğal arıtma sistemleri doğal alanları taklit eden sistemler olup özel tasarlanmış havuzlarda sucul bitkileri kullanarak evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmasında yaygın kullanılan arıtma sistemleridir. Küçük yerleşim birimlerinden kentlere kadar uygulanabilen bu sistemler ülkemiz kırsal kalkınma stratejilerinde de öncelikli alan olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde Ankara’da pilot bir uygulamayla başlatılan bu sistemlerin sayıları hızla artmakta olup sayıca en fazla Kayseri’de kurulmuştur. Tasarım, inşa, işletme ve bakım aşamalarında yapılan hatalar ve eksikliklerden dolayı inşa edilen sistemlerin büyük çoğunluğu ya tamamen işlemez hale gelmiş ya da beklenen performansı sergileyemez bir hal almıştır. Bu çalışmada doğal arıtma sistemlerinin tasarım, inşa, işletme-bakım ve izleme-değerlendirme aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ortaya konmuş, uygulamada yaşanılan aksaklıklar dile getirilmiş ve olası çözüm önerileri sunulmuştur.