Kayseri’de çerezlik kabak üretiminin sosyo-ekonomik, yetiştiricilik ve pazarlama durumu açısından incelenmesi


Menemencioğlu Y. E., Emre U., Candemir A., GÜLŞEN O.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.29, no.3, pp.220-226, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.220-226
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The province of Kayseri is in the first place by producing 11.119 (34%) tons of pumpkin seed (Cucurbita pepo L.) and contributes significantly to the economy of this province. The objective of this study was to make a survey in the province of Kayseri to detect figures and facts in pumpkin seed production. For this aim, 45 farmers in Develi, 23 in Yesilhisar, 23 Tomarza, 9 in Talas towns were surveyed. 36% of farmers had a range of age of 36-55, 51% had elementary school diploma, 43% had a land size larger than 100 da. 76% of pumpkin seed producing farmers used no irrigation, %94 did not clasify their products. 81% of the farmers wished to have alternative crop plant, most farmers complained high oil and fertilizer prices. Lack of available high quality and yielding cultivars was one of the most important problems. The farmers also wished to have production-based subsidy rather tan land-based subsidy. Majority (61%) of farmers did not have soil analyzed and 48% had a yield of 1-25 kg/da, 33% of the farmers had 41 kg/da or more. Ratio of the farmers having insurance for their crop was only 4% and 99% had no information on good agrictultural practices. This study provided critical information for the ministry of Food, Agriculture and Livestok, farmers and related private and public institutions, and potential for private companies.

Kayseri ili 11.119 (%34) tonluk çerezlik kabak tohumu üretimiyle ülkemizde birinci sıradadır ve il ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kayseri ilinde çerezlik kabak üretiminin sosyo-ekonomik, yetiştiricilik ve pazarlama durumunun incelenmesi için çeşitli konularda anket çalışması yapmaktır. Buna yönelik olarak Kayseri ili Develi ilçesinden 45, Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinden 23 ve Talas ilçesinden 9 olmak üzere 100 çerezlik kabak yetiştiren üretici ile görüşülmüştür. Üreticilerin %36’sının 36-55 yaş aralığında olduğu, %51’nin ilkokul mezunu olduğu ve %43’ünün 100 dekardan daha az araziye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çerezlik kabak yetiştiren üreticilerin sadece %27’sinin ise sulu tarım yaptığı tespit edilmiştir. Üreticilerin %81’i ürün deseninde değişiklik istemiş, mazot ve gübre fiyatının yüksek olmasından şikayetçi olmuştur. Kaliteli ve verimli tohumluk bulunmaması en büyük sorunlardan bir tanesidir. Devlet teşviklerinde arazi yerine ürünün temel alınması istenmektedir. Üreticilerin çoğunluğunun (%61) toprak analizi yaptırmadığı ve %48’lik kesimin 1-25 kg/da verim aldıkları, %33’ünün 41 kg/da’dan fazla, %19’unun ise 26-40 kg/da verim aldığı anlaşılmıştır ki bu son derece düşüktür. Tarım sigortası yaptıran çiftçi oranı sadece %4’tür ve %99’u iyi tarım uygulamaları hakkında bilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. Bu çalışma, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiftçiler ve bu konuda çalışan üniversiteler, enstitüler gibi kuruluşlar bakımından dersler çıkarılması gerektiğini, özel sektör kuruluşları açısından da fırsatlar olduğunu göstermiştir.