Balıklarda Davranış


Creative Commons License

Şimşek E., Demirci A., Yılmaz E., Mazlum Y.

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Güncel Araştırmalar, Koray ÖZRENK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.205-223, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.205-223
  • Editors: Koray ÖZRENK, Editor
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

  1. Balıkların fizyolojik ve anatomik özellikleri ne kadar iyi bilinirse bu özelliklerin davranışlar üzerindeki etkileri de o kadar iyi anlaşılacaktır (Helfman ve ark., 2009). Gün geçtikçe değişen  ekosistem yaklaşımı çerçevesinde balık davranışlarının bilinmesi hem çevrebilimi hem de balıkçılık teknolojisi açısından önem taşımaktadır (Özbilgin ve ark., 2004; Özdemir ve Erdem, 2006; He, 2011; Şimşek, 2012; Demirci ve Şimşek, 2016; Şimşek, 2018; Şimşek ve Demirci, 2018; Pinti ve ark., 2021). Çünkü çevre ve canlı arasındaki ilişkilerin göze çarpan en önemli göstergesi davranıştır ki çevresel değişime bir tepki olarak davranışlar da değişmektedir. Yapısal ve fizyolojik özellikler gibi, her türün kendine özgü davranışsal özellikleri gelişmiştir. Bu nedenle bu  çalışmada balıkların davranışları ayrıntılı bir şekilde irdelenmek istenmiştir. Bu bağlamda, balıklarda gözlenen temel davranış modellerini 5 kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar, göç, sürü oluşturma, beslenme, saldırganlık, dinlenme olarak sıralanabilir.