Keçi Üretim Sistemlerinin ve Keçi Ürünlerinin Kimi Dünya Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi


KALİBER M. , KOLUMAN N.

Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.168-172

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.168-172

Özet

Hayvansal üretim sistemleri bakımından kıtalar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Kıtaların iklimi, coğrafi konumları, sosyal ve ekonomik yapısı o kıtada uygulanan üretim sistemini belirleyen ana kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen tüm hayvansal üretim dallarında gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin çoğunda üretim sistemi entansif ve yarı entansif iken, geri kalmış ülkelerin oluşturduğu Asya ve Afrika kıtalarının genelinde üretim ekstansif ve doğaya bağımlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde sığır yetiştiriciliği haricinde hayvansal üretim tamamıyla ekstansif yapıda olup; keçi türü genellikle yetiştirildiği bölgedeki insanların yegâne geçim kaynağını oluşturur. Avrupa ve Amerika’da et ve süt üretimi çoğunlukla büyükbaş hayvanlardan elde edilirken, Afrika ve Asya kıtalarında koyunlarla birlikte keçiler ön plandadır. Türkiye keçi varlığı bakımından Dünya’da üst sıralarda yer almasına rağmen, var olan ırkların düşük verimli olması nedeniyle keçi eti ve keçi sütü üretiminde gerilerde kalmaktadır.
There are important differences in the animal production systems between continents. Production systems are affected by continent’s climate, geographical, social and economical situations. Almost in all of the animal production divisions, production systems are intensive or half-intensive in the countries which are developed or developing. In the underdeveloped countries which are usually located in Africa and Asia, production systems are extensive. In our country, all animal production systems are usually extensive, externally cattle breeding. During the milk and meat production is usually getting from cattles in Europe and America, the sheeps and goats are at the primary importance in Asia and Africa. However, our country is in upper places in the world according the number of goats, we are remaining behind about the goat meat and milk production, cause of the our low yielded goats.