Gerçek Mini Havuçların Modifiye Atmosferde Muhafazası


Karaca F., Candır E., YETİŞİR H.

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, cilt.1, sa.1, ss.392-397

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.392-397

Özet

Parmex çeşidi gerçek mini havuçlar klorin ile dezenfekte edilip, gerdirilmemiş polipropilen (CPP) film torbalarla paketlenerek, 0ºC’de 60 gün depolanmışlardır. Derimden hemen sonra ve depolama sırasında periyodik olarak 15 günde bir meyvelerde ağırlık kayıpları (%), renk (L* ve hue değeri), beyazlık indeksi,  toplam suda çözünebilir kuru madde (%SÇKM),  pH ve titre edilebilir asit (%) içerikleri, fizyolojik ve mantarsal bozulmaların (%) oranları belirlenmiştir. Ayrıca, havuçlar tat ve görünüş bakımından değerlendirilmiştir. CPP film, tanık uygulamasına göre yaklaşık 6-10 kat daha az ağırlık kaybı ile sonuçlanmıştır. CPP filmin renk, beyazlık indeksi, SÇKM, tat ve görünüş üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Yapılan duyusal analiz (1-5 skalası) sonuçlarına göre tat ve görünüş puanları 3’ün altına düşmemiştir. CPP film asit kaybını önlemede başarılı olamamıştır. Depolama süresince fizyolojik ve mantarsal bozulma saptanmamıştır. Elde ettiğimiz bulgulara göre, Parmex çeşidi gerçek mini havuçlar CPP film torbalarla ile paketlenerek, 0°C’de 60 güne kadar muhafaza edilebileceği saptanmıştır.

True baby carrots cv. Parmex were packaged with CPP film bags after chlorination and kept at 0ºC for 60 days. Percent weight loss, colour (L* and hue value), whiteness index, total soluble solids (%TSS), pH and titratable acidity (%), incidence of fungal decay and physiological disorders were determined immediately after harvest and at a 15-day interval during storage.  Sensory evaluation for taste and appearance were also performed. CPP film resulted in 6- to 10-times lower weight loss than control treatment. CPP film did not affected colour, whiteness index, %TSS, taste and appearance. Taste and appearance scores remained above 3 (based on 1-5 scale) during storage.  CPP film was not able to prevent acid loss. Fungal decay and physiological disorders was not observed during storage. True baby carrots cv. Parmex packaged with CPP film bags could be kept at 0ºC for 60 days.