Tarihî Roman ve Devir Romanı Terimleri Üzerine


ARGUNŞAH H.

9. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbulÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 15 - 19 Eylül 1997