Akarsular Üzerindeki Köprü Yapılarının Oluşturduğu Maksimum Su Kabarmasının Deneysel İrdelenmesi


ARDIÇLIOĞLU M., Seçkin G., Seçilir S.

GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Şanlıurfa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye