4d-qsar ec-ga metodu ile pirimidin bileşik serisinin farmakofor grubunun belirlenmesi ve biyoaktivite hesabı


TÜZÜN B., SARIPINAR E.

5. ilaç kimyası kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri