Sorumluluk Hukukunda Rıza


Creative Commons License

POLAT A.

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Sorumluluk hukuku bağlamında, fiilin hukuka aykırı olup olmadığını belirleyen önemli faktörlerden birisi de ‘rıza’dır. Ancak rıza sadece hukuka aykırılığa değil haksız fiilin diğer unsurlarına da etki edebilir. Çalışmada rızanın hukuki, tarihi ve felsefi temelleri araştırılmıştır. Bu bağlamda geçerli bir rızanın varlığı için gerekli şartlar incelenmiştir. Haksız fiilin hangi unsurlarına etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca benzeri kavramlarla ilişkisi ortaya koyulmuştur. Rızanın konusu ve unsurlarının yanında, bir irade beyanı olması sebebiyle irade beyanına ilişkin özellikleri ayrıca incelemeye tabi tutulmuştur. İrade sakatlıkları bakımından genel hükümlerden farkları açıklanmıştır. Geçerli bir rızanın hüküm ve sonuçlarının yanında, rızanın geçersiz olması durumunda sonuçları incelenmiştir.

In the context of liability law, ‘consent' is one of the justification grounds to determine whether an act is wrongful or not. Consent is not only effective on the justification of wrongful act but also affects other elements of torts.

In this study, legal, historical and philosophical principles and grounds of consent are examined. In this regard, the mandatory elements of a valid consent are investigated. Which elements of torts are affected by consent is determined. On the other hand, in the discussion of the legal character of consent is defended as quasi-legal action. Moreover, the relationship of consent with similar terms is revealed.

 Besides the subject matter and elements of consent, the features of consent regarding the declaration of intent is examined, considering that consent is a declaration of intention. The difference between consent and general provisions is examined regarding the defects of consent.

Along with rules and consequences of a valid consent, the results of an invalid consent are analyzed. In the conclusion section of this study, our opinions on the arguments related to the subject are summarized.