BAKARA SURESİNDEKİ GEÇEN BAZI TEŞBİH VE İSTİÂRE ÖRNEKLERİ


Creative Commons License

Çelik Y.

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.36, no.4, pp.232-253, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE
  • Journal Indexes: Arab World Research Source, Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.232-253
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

BAKARA SURESİNDEKİ GEÇEN BAZI TEŞBİH VE İSTİÂRE ÖRNEKLERİ Özet Kur’ân-ı Kerim, indirilişinden günümüze kadar, mucize bir kitap olarak, bilim, tarih, dil, belâgat ve başka yönleriyle varlığını korumuştur. Sayılanlar arasında belâgat yönü en önemli olanıdır. Çünkü her sûrede, hatta bütün dilsel yapılarında ona eşlik etmekte ve yüce Allah’ın sözlerini duyan herkes tarafından onun ihtişamı hissedilmektedir. Belâgat ilmine ise, üç kısma ayrılır: Meânî ilmi, beyân ilmi ve bedî ilmi. Bu çalışmada belâgat ilminin tanımı ele alınmış, daha sonra onun ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında tarihsel bir genel bakış yapılmıştır. Daha sonra teşbih sanatının tanımı, kavramı ve rükünleri tanımlanarak ve teşbihden bazı örnekler verilerek anlatılmaya geçilmiştir. Daha sonra istiâre sanatının tanımı, kavramı, rükünleri ve bazı kısımları tanımlanarak ve istiâreden bazı örnekler verilerek anlatılmaya geçilmiştir. Bu çalışmanın önemi, belâgat sürecinin farklı dönemleri üzerinden kurallarını belirlemede belâgat âlimlerinin görüşlerine dayalı olarak özetle genel bir fikir vermesidir. Beyân ilminin gelişiminin tarihini takip eden kişi, ilk özellikleri netleşmeye başladığından, Sekkâkı'nın tarafından tamamlanmasına ve olgunlaşmasına kadar onun âlimlerinin çabalarının boyutunu izler. Bu çalışma, Bakara Suresi'nden bazı Kur’ân örneklerini inceleyerek, teşbih ve istiâre arasındaki farklara ve her birinin ayırt edici özelliklerine ışık tutmaya çalışmıştır. Bu farklılıkların amaçlanan anlama ve istenilen ilâhî maksatlara ne kattığını açıklığa kavuşturduğu ve beyân ilminde içerdikleri edebî hazineleri ortaya çıkarmıştır. Bize özellikle Kur’ân-ı Kerim-i anlamak için yeni fikirler a gösterirlar, böylece örnekler gerçekten büyüleyici bir şekilde istenen gayesi ve kastedilen anlamları ifade etmiştir. Anahtar Kelimeler: Belâgat, Beyân, Îcâz, Teşbih, İstiâre