KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA TARİHİ TÜRK DİZİLERİNİN SUNUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME


Medin B., Yeğin M. O.

ASOS Journal The Journal of Academic Social Science, no.138, pp.228-253, 2023 (Peer-Reviewed Journal)