Osmanlı Vesikalarında Kullanılan Kağıt, Kalem, Mürekkep ve Nâmelerin Teçhizi (Doktora Tezinden türetilmiştir)


AKTAN A.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, pp.230-237, 1988 (Peer-Reviewed Journal)