ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMİŞ ÜLKELERÜZERİNE EŞİK EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ


Creative Commons License

Altıntaş H., Koçbulut Ö.

ASOS Journal, no.44, pp.32-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: ASOS Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.32-51
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Many studies have implemented to tests for cointegration no taking into consideration

the presence of breaks between energy consumption and economic growth.

The occurrence of certain events could have evolved over time and affected the

trend behaviour of the energy consumption and economic growth. Regarding the

existing literature, there is few studies that has focused to test on how the energy

consumption–growth relationship evolves over time. Therefore, this study aims to

constribute to fill the gap. We employ the Gregory and Hansen testing (1996a,

1996b) approach to cointegration in structural breaks and the Toda and Yamamoto

(1995) causality for 11 developed countries. We find that energy consumption is

cointegrated with economic growth in 7 countries. Moreover, this test suggests that

energy consumption has a significant positive long-run impact on economic growth

in these countries. Furthermore, causality tests suggest bidirectional causality between

energy consumption and real GDP in Austria and Iceland, unidirectional

causality running from real GDP to energy consumption in the case of Portugal and

USA, neutrality in Great Britain, Australia, France, Denmark, Sweden, Portugal.

Birçok çalışmada, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında yapısal kırılmaların

varlığını dikkate almadan eşbütünleşme yöntemleri uygulanmaktadır. Ekonomik

kriz ve yapısal düzenleme gibi belirli olayların varlığında bu değişkenlerin

trend hareketi etkilenebilmekte ve zaman süresince değişebilmektedir. Mevcut literatür

incelendiğinde, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinin zamanla nasıl

değiştiğini test etmeye odaklanan az sayıda çalışma mevcuttur. Dolayısıyla, çalışma

bu açığı kapatmaya katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çalışmada, 11 gelişmiş ülkede

yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory and Hansen (1996a, 1996b) eşik eşbütünleşme

ile Tado ve Yamamoto (1995) nedensellik testleri kullanılmıştır. Eşik

Eşbütünleşme sonuçlarına göre, 7 ülkede değişkenlerin eşbütünleşik oldukları ve

ekonomik büyümenin (enerji tüketiminin) enerji tüketimi (ekonomik büyüme) üzerinde

uzun dönemde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca,

nedensellik testlerinde, Avusturya ve İzlanda’da ekonomik büyüme ve enerji tüketimi

arasında çift taraflı, Portekiz ve ABD’de ekonomik büyümeden enerji tüketimine

tek taraflı nedensellik ilişkisi bulunurken, İngiltere, Avustralya, Fransa, Danimarka,

İsveç ve Portekiz’de yansızlık hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir.