IMPORTANCE OF SIMULATION IN MEDICAL EDUCATION


Nur İ. H.

V. TURKCESS. INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.682-696

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.682-696
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen teknolojiye bağlı olmak üzere, anatomi, cerrahi ve klinik gibi derslerde simulasyon tekniğinin kullanım asıyla, kadavra ve plastinizasyon gibi materyallere olan ihtiyaç çok azalmıştır. Ayrıca, başarı oranı oldukça yüksektir. Simülasyon birçok eğitim türünde ve farklı disiplinlerde yararlanılabilen tekniktir. Öğrenme, değerlendirme ve araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tıbbi eğitimde simülasyonun kullanımı ile teknik beceriler, problem çözme ve karar verme becerileri, iletişim becerileri geliştirilebilir. Doğal-gerçek ortamları taklit eden sanal obje ya da ortamları sunan bu simülasyonlu eğitim üst düzeyde bilgisayara dayalı teknolojiyi içinde barındırır. Özellikle anatomi ve cerrahi beceri eğitimlerinde laparoskopik ve endoskopik girişimlerin eğitim ve değerlendirmelerinde yararlanılmaktadır. "Hat screen", ‘‘augmented", “immersive” olacak şekilde üç başlıkta yer alabilmektedir. ‘İmmersive” olan çeşit ile 360 derece görüş sağlayabilmektedir. (VR - virtual reality) anatomi eğitimiyle kadavra diseksiyonu, maket ve plastinasyon çalışmalarıyla teorik bilgilerini destekleyen öğrenciler, canlı vücudunun üç boyutlu yapısını daha da iyi kavrayıp, anatomi bilgilerini pekiştireceklerdir. Öğrencilere bilginin yanı sıra yeterli düzeyde mesleksel beceri kazandırması, bu becerilerin kazandırılmasında hümanisttik öğrenme yöntemlerinin kullanılması, karmaşık beceri ve senaryolar ile üst düzey eğitimlerin verilmesi ileri teknolojiye sahip modeler ve simulatörlerin kullanılması ile gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca bu modellerin ülke çapında tıp eğitiminde yaygın olarak kullanılması ile sağlık personelinin yeni geliştirilen sağlık sistemine daha kolay ve hızlı entegrasyonu da sağlanacaktır.