GO-CNT-ZNS hibritinin sentezi, karakterizasyonu ve Rodamin B’xxnin katı faz ekstraksiyonunda kullanımı


Özdemir S., YILMAZ E. , SOYLAK M.

XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye