Bilim Evi’nde Proje Temelli Çalışma “Bilgi Toplumunun Gereksinim Duyduğu Üstün Yetenekli Bireyler


KARABULUT R.

Sunum, ss.3, 2009

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Sunum
  • Basım Tarihi: 2009
  • Sayfa Sayıları: ss.3

Özet

BİLGİ ÇAĞINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

                                                          

                                                                                              Öğr. Gör. Rıdvan KARABULUT

 

Bilgi toplumu,bilginin gerçek sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak haline geldiği bir toplumdur. Bilgi toplumu insanın zekası ve yaratıcılığı üzerinde gerçekleşmektedir.Bilgi toplumunda etkili olabilmesi için,okulların bilgilendirme yeri değil,bilgi işçiliği yapan bir organizasyon olması gerekir. Bilgi işçiliği,fikir ve sembollerden yeni ve kullanışlı sonuçlar çıkartmaktır (Özden,1998).

 

Yeni yüzyılda bilim ve teknolojinin,insanlığın ve de ülkelerin yazgısını belirleyecek başlıca etken olması öngörülüyor(Bermek,2001). Bilim teknoloji politikaları,ülkenin bütün sektörleri için en önemli lokomotif güçlerden biri olan bilim ve teknolojiyi,toplumsal refaha dönüştürme ve ekonomik katma değer yaratma yolundaki en önemli araçlardan birisidir (Pak,2001).

Üreten bir yapıyı eğitim sistemine uyarlamak gerekir. Bu noktada Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımı tanımlanacak olursa,Proje Tabanlı Öğrenme tasarı geliştirmeye,hayal etmeye,planlamaya,kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışıdır. Proje Tabanlı öğrenme için hedefler karmaşık zihinsel problemleri çözebilme,iş birliği içinde (çalışabilme,karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilme,yaptığı çalışmalar sonucunda bir ürün ortaya koyma ve uzun vadede hayat boyu öğrenen özerklik kazanmış,problem çözebilen bireyler yetiştirmektir. Bu hedeflere bağlı olarak içerikte de değişiklikler meydana gelmektedir. Bir ders kitabına bağlı kalınmak işlenen dersler yerine,konu alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olma ve özellikle farklı kaynaklara yönelmek gerekmektedir (Demirel ve diğerleri,2005).

Bu noktada “Nasıl bir öğretmen,Nasıl bir okul?” sorusuna cevap olarak da öğrenen okul,duvarsız okul,gelişim ve teknoloji uzmanı öğretmen biçiminde süreçlere ilişkin değerlendirmelerle çeşitli modeller geliştirilebilir (Oğuz ve diğerleri,2004).Çağdaş bilim öğretiminde daha az konuda daha derin öğrenmeler sağlayarak bilgilere kendileri ulaşan,bu bilgileri kullanabilen,bilimsel düşünen,bilim yapabilen bireyler yetiştirmek başlıca amaçtır (Kılıç,2006).

 

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar ülkemizin en önemli insan gücü niteliğindedir. Fakat bu çok önemli milli davada ne kadar yol alabildik veya ne kadar bu olayı önemsiyoruz sorusuna cevap aramaya koyulduğumuzda çokta ileri bir noktada olmadığımız ortaya çıkmaktadır. Üstün zekalılar eğitimi tarihimizde önemsenmiş ve önemli devlet adamları ile yönetici elitin bir çoğu bu tip okullarda yetişmiştir. Tarihte Enderun okullarını bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Bir ülkenin en büyük israfı düşünen beyinlerini israf etmesi ve onlar üzerine yatırım yapmamasıdır. İnsana yapılan yatırım meyvelerini çok geç verir ama bir ulusun kaderini de eğitim ve kültür belirler.

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR:

 

Özden, Y(1998) Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm.İstanbul,PegemA Yayıncılık

 

 

Türk Bilim Politikasında Yeni Arayışlar ve Atılımlar Paneli. İstanbul,Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları,2001

 

 

Oğuz, O,Oktay, A ve Ayhan, H(2004) 21. yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul, Dem Yayıncılık

 

Demirel, Ö (2005) Eğitimde Yeni Yönelimler. İstanbul, PegemA Yayıncılık

 

Kılıç, G (2006) İlköğretimde Bilim Öğretimi.İstanbul, Morpa Yayıncılık