Kavkaz v issledovaniyakh dekabristov: o neizvestnoy rukopisi «Abezinskava slovarya» (Slovarya abkhazskogo yazyka i drugikh cherkesskikh narechii) V. P. Romanova ISBN: 8-1-13-24-12001


ABAZOV A.

Other, pp.0-170, 2014

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2014
  • Page Numbers: pp.0-170
  • Erciyes University Affiliated: Yes