İsnadı Öğrenme İlkesi'nin AİHM Kararları Işığında Kabahatlerde, Disiplin ve Ceza Soruşturmalarında Uygulanabilirliği


YEĞRİM V. K.

LEGAL HUKUK DERGİSİ, vol.13, no.155, pp.37-69, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 155
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: LEGAL HUKUK DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-69
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Applicability of Imputation Learning Principle in the Offenses, Discipline and Criminal Investigation in The Light of European Court Of Human Rights Decisions

In this article, Imputation Learning Principle was attempted to be discussed within the scope of European Court of Human Rights decisions. The European Convention on Human Rights 6/3-a subparagraph regulates the right to learning imputation. There should be a criminal charge in order to take advantage of the assurance in this article. It is aimed to be explained the conditions under which certain acts constituting the offense in the domestic law of states party to the Convention should be accepted as criminal offences. Furthermore, the issue of applicability of the right to learning imputation in the criminal investigations and disciplinary proceedings is one of the topics to be addressed in this article.

İsnadı Öğrenme İlkesinin AİHM Kararları Işığında Kabahatlerde, Disiplin Ve Ceza Soruşturmalarında Uygulanabilirliği

Makalede isnadı öğrenme ilkesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-a bendi isnadı öğrenme hakkını düzenlemektedir. Bu maddedeki güvenceden yararlanabilmek için bir suç isnadının bulunması gerekmektedir. Çalışmamızda Sözleşmeye taraf olan devletlerin iç hukuk düzenlemelerinde  kabahat teşkil eden bazı fiillerinde hangi şartlar altında suç olarak kabul edilmesi açıklanmaya çalışılacaktır. Yine disiplin soruşturmalarında ve ceza soruşturmalarında isnadı öğrenme hakkının uygulanabilirliği meselesi açıklanmaya çalışılacak konular arasındadır.