Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


TOR D. , YAVUZ E.

3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), 29 - 31 Ocak 2020