THE INFORMAL PUNISHMENT IN THE CLASSROOM WITH ANALYTIC HIYERARCHY PROCESS


Apaydın Ç., Manolova Yalçın O.

Kastamonu Eğitim Dergisi , vol.23, no.1, pp.105-122, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.105-122

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin informal cezalar hakkında görüşlerini analitik hiyerarşi yöntemi kullanarak incelemektir. Araştırmanın birinci aşamasında nitel bir araştırma yöntemi olan “betimsel analiz” yöntemi, ikinci aşamasında ise nitel araştırma yönteminden elde edilen sonuçlar kullanılarak analitik bir yöntem olan analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) kullanılmıştır.  Araştırmanın bulgularına göre;  öğrencinin olumsuz davranışları sırasıyla arkadaşlarına, dersin akışına ve öğretmene yönelik olmaktadır. Öğrencilere çoğunlukla psikolojik ceza uygulanmaktadır. İnformal cezaya daha çok kurallara uymamayı üstünlük olarak gören öğrenciler maruz kalmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz davranışlarını önlemek için aktif yöntemi tercih ederek konuşmaktadır. Öğretmenler öğrencilerin sorumsuz ve sorunlu olmasından dolayı informal ceza uygulamaktadır.

Anahtar sözcükler: informal cezalar, öğretmen, sınıf yönetimi, analitik hiyerarşi yöntemi, çoklu karşılaştırma