Çocuklarda İşitme Kayıpları ve Güncel Yaklaşımlar


Creative Commons License

Şahin M. I., Erkan M.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuklarda işitme kaybının tanısı yetişkinlere göre daha zordur ve tanısal değerlendirmede doğru sonuç almak için odyolojik olarak karşılıklı sağlama (cross-check) prensibi uygulanmalıdır. Bu doğrultuda çocuklarda işitmenin değerlendirmesi anamnezi, otoskopiyi ve odyolojik test bataryasını içerir. Anamnez prenatal, perinatal ve postnatal öyküyü, işitme taramasına dair bilgileri, işitme kaybı için taşıdığı risk faktörlerini, büyüme ve gelişme durumunu, tıbbi ve cerrahi tedavi öyküsünü içermelidir. Odyolojik testlerden önce otoskopik muayene yapılarak dış kulak kanalının açıklığı, timpan zarın bütünlüğü ve orta kulağın sağlığı değerlendirmelidir. Çocuklarda odyolojik testler, her iki kulakta işitme sisteminin bütünlüğünü değerlendirmeyi, farklı frekanslarda işitme eşiklerini tespit etmeyi, işitme kaybın derecesini ve tipini belirlemeyi ve kayba neden olan patolojinin yerini tespit etmeyi amaçlar. Kullanılacak odyolojik testler ve uygulama sırası yaş gruplarına göre değişmektedir. 0-6 ay arası bebeklerde işitsel beyin sapı yanıtı öncelikli tercih edilmesi gereken yöntemken, daha büyük çocuklarda davranışsal değerlendirme önceliklidir