Case of Aortic Regurgitation in a Amble Racehorse


Karaca Bekdik İ., Deniz Ö., Vurucu M., Aslan Ö.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.187-190, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu olgu sunumunun amacı bir rahvan koşu atındaki aortik regürgitasyonun klinik ve ekokardiyografik olarak değerlendirilmesidir. Olgunun materyalini egzersiz sonrası hırıltılı solunum şikayeti ile ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi kliniklerine getirilen 4 yaşlı, erkek bir rahvan koşu atı oluşturdu. Atın klinik ve hematolojik muayenesinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Yapılan ekokardiyografik muayenede aort kapak bölgesinde birinci derece regürgitasyon ve aortik kapak bölgesinde regürgitant jet belirlendi.