Yunan Yazılı Basınında 'Avrupalılaşma' Tartışmaları: Bir Politik Kriz Dönemi İncelemesi


Creative Commons License

USTA N.

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA, vol.10, no.39, pp.137-165, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 39
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA
  • Page Numbers: pp.137-165

Abstract

Abstract

In this study, the perception of the European Union in Greek printed media between the two general parliamentary elections which were held in May and June of 2012, are examined. The subject is studied within the concept of Claudio Radaelli’s “Europeanization”. Radaelli’s theory which uses Europeanization as the integration of the Union helps this study to examine if Greece could maintain this integration or not. In this analysis Germany, the eurozone, the European Union and domestic politics are chosen as keywords and with these keywords, the positive and negative remarks of columnists are analysed. The study illustrates that Greece placed more emphasis on domestic politics during this period of political crisis. Starting from this point of view it is hard to claim that Greece adapted to the Union with all its bodies.

Keywords: Greece, Europeanization, General Elections, European Union, Printed Media

Özet

Bu çalışmada, 2012’nin Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri arası dönemde Yunan yazılı basınındaki Avrupa Birliği tartışmaları incelenmektedir. Konu, Claudio Radaelli’nin “Avrupalılaşma” kavramı üzerinden incelenmiştir. Avrupalılaşmayı birliğe entegre olma bağlamında kullanan Radaelli’nin analizleri burada Yunanistan’ın bu entegrasyonu sağlayıp sağlayamadığını incelemeye yardımcı olmaktadır. İnceleme yapılırken Almanya, Euro bölgesi, Avrupa Birliği, iç politika anahtar kelimeleri seçilmiş ve bu anahtar kelimeler üzerine yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda, Yunanistan’ın kriz döneminde iç politikaya ağırlık verdiği görülmektedir. Buradan hareketle ülkenin, Birlik’e tüm organlarıyla adapte olduğunu iddia etmenin güç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Avrupalılaşma, Genel Seçim, Avrupa Birliği, Yazılı Basın