Farklı organik üretim sistemlerinin biber bitkisinin büyüme ve verimi üzerine etkileri.


Çalışkan S., YETİŞİR H., Çalışkan M. E., Aslan M.

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 August 2007, vol.1, no.1, pp.128-131

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128-131
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

 

This study was conducted to determine different management systems on growth and yield of organically grown pepper under Amik plain conditions in Hatay province in 2005. The effects of six different management sytems (1-Green manure, 2- Green manure + farmyard manure, 3- Green manure + farmyard manure + commercial organic fertilizer, 4- Commercial organic fertilizer, 5- Farmyard manure, 6- Zero input) on growth and yield performance of a domestic pepper cultivar (Geyikboynuzu) were evaluated. Common vetch (Vicia sativa) was sown in November and incorporated with soil at flowering stage as green manure. Composted cattle manure was applied at dose of 3 t/da to the plots before transplanting as farmyard manure. As commercial organic fertilizer, the Efficient Microorganism Complex (EM™) was applied with drip irrigation at the dose of 1 lt per 1 ton irrigation water. Leaf chlorophyll content, leaf area and fruit dry matter content (%) were determined at full fruiting stage, and mean fruit weight (g/fruit) and marketable fruit yield (kg/da) were determined with five successive harvests during growing period. It was found that the highest total marketable fruit yield (2427.3 kg/da) was obtained from application of green manure + farmyard manure + commercial organic fertilizer.

 

Bu araştırma, bitki beslenmesini etkileyen farklı üretim sistemlerinin biber bitkisinin büyüme ve verimine etkilerini belirlemek amacıyla 2005 yılında Hatay ili Amik Ovası koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada, 6 farklı organik üretim sisteminin (1- Yeşil gübrelemeye dayalı organik üretim, 2-Yeşil gübreleme + çiftlik gübresi kullanımına dayalı organik üretim, 3- Yeşil gübreleme + çiftlik gübresi + ticari organik preparatların kullanımına dayalı organik üretim, 4-Ticari organik preparatların kullanımına dayalı organik üretim, 5-Çiftlik gübresine dayalı organik üretim, 6-Tamamen girdisiz organik üretim) yerli bir biber çeşidi olan Geyikboynuzu’nun büyüme ve verimine etkileri incelenmiştir. Yeşil gübre uygulaması yapılan parsellere adi fiğ (Vicia sativa) ekimi yapılmış, fiğler çiçeklenme döneminde toprak yüzeyinden kesilerek toprağa karıştırılmıştır. Çiftlik gübresine dayalı organik üretim modelinde ise dikim öncesi 3 ton/da olacak şekilde sığır gübresi uygulanmıştır. Organik preperat olarak, organik üretime uygunluk sertifikası bulunan Etkin Mikroorganizma (EM) kompleksi kullanılmıştır. Deneme parsellerine damla sulama sistemi kurulmuş, EM uygulamaları, 1 ton suya 1 lt olacak şekilde her sulama ile birlikte yapılmıştır. Tarla denemeleri sırasında her bir üretim modelinin etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yaprak klorofil içeriği, yaprak alanı gelişimi ve meyve kuru madde miktarı belirlenmiş; yapılan periyodik hasatlar ile ortalama meyve ağırlığı (g/meyve) ve pazarlanabilir meyve verimi (kg/da) değerleri elde edilmiştir. Deneme sonucunda en yüksek toplam pazarlanabilir meyve verimi (2427.3 kg/da) Yeşil gübreleme + çiftlik gübresi+ ticari organik preparatların kullanımına dayalı organik üretim sisteminden elde edilmiştir.