[Investigation of intestinal parasites among primary school students in Kayseri-Hacilar]. Kayseri-Hacilar'da İlköǧretim Okulu Öǧrencilerinde Baǧirsak Parazitlerinin Araştirilmasi


Creative Commons License

Hamamci B., Cetinkaya U., Delice S., Erçal B. D., GÜCÜYETMEZ S., Yazar S.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.35, no.2, pp.96-99, 2011 (Scopus) identifier identifier