Biogas Production from Livestock Manure of Dairy Facilities


Gökalp Z. , Karaman S., İrik H. A. , Varol I. S.

2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19

Abstract

Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler insanoğlunun artarak giden bir enerji kullanımının olduğunu işaret etmektedir. Bu da fosil yakıtların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi birçok problem beraberinde getirmektedir. Enerji üzerine çalışanlar bu nedenle bir taraftan bu artan talepleri karşılamak için alternatifler geliştirirken diğer taraftan çevresel etkileri düşük seviyelerde tutmaya çalışmaktadırlar. İleri enerji tasarrufu teknikleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri bu sorunların üstesinden gelebilmede önemli alternatifler sunabilir. Biyo-enerji oldukça elverişli bir kaynak olup cazip bir yenilenebilir enerji türü sunmaktadır. Biyokütle bol miktarda ve kolayca erişilebilir durumdadır ve büyük bir esneklikle düşük maliyetli bir kaynak teşkil edebilmektedir. Biyogaz atık malzemelerden, özellikle de hayvan gübresinden elde edilen temiz bir enerji türüdür. Çiftçiler kendi işletmelerinde biyogaz üretebilir ve ürettikleri gazı ev ve işletmelerinin ısıtma ve elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilirler. Bu çalışmada büyük süt sığırcılığı işletmelerinin gübreden biyogaz üretme potansiyelleri değerlendirilmiş ve biyogaz tesisleri için basit tasarım parametrelerine yer verilmiştir.