Üst Ekstremitenin Nadir Tuzak Nöropatisi: Lateral Antebrakial Kutanöz Sinir Tuzaklanması​


Creative Commons License

Yetkin M. F. , Akcakoyunlu M.

1. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.10

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.10

Özet

Lateral antebrakial kutanöz sinir (LAKS); muskulokutanöz sinirin dirseği geçtikten sonra olan saf duyu dalıdır. Kök kaynağı, C5 ve C6’dır. Dirsek ekleminin proksimalindeki derin fasiyayı deler ve distal biseps braki tendonunun lateralinden, sefalik damara yakın seyreder. Önkolun lateralinin duyusunu alır.  LAKS tuzaklanması nadir görülen bir durumdur. Sefalik venden kan alımı, distal biseps tendon yırtığı, dirsek eklemine yakın kemik kırıkları; LAKS nöropatisinin travmatik sebepleridir. Hastalarda sinir hasarına yol açan non-travmatik nedenler arasında yorucu fiziksel aktiviteler ve uyku sırasında basınca maruz kalma raporlanmıştır. Dirseğin pronasyon ve ekstansiyona getirilmesi sonucu sinirde gerilmeye bağlı LAKS kompresyonu daha sık olmaktadır. LAKS nöropatisinde dirsek distalinde, lateralde ağrılı parestezi en sık görülen semptomdur. Kas gücü ve refleksler; LAKS saf duyu siniri olduğu için normaldir.  EMG’de ise LAKS hasarında karşı tarafa göre ileti hızında azalma, amplitüdde düşme ve latansta uzama izlenir. Takipte düzelmeyen olgularda cerrahi planlanabilir.