Atrofik Alveolar Kretlerin Ogmentasyonunda Simfiz Greft Uygulamaları Üzerine Klinik Tecrübelerimiz: Vaka Serisi


ALTAN A., BEKAR E., AKBULUT N., TÜMER M. K. , SOYLU E.

24. Uluslararası TAOMS Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2017