Zeytinlik ve Akdeniz Doğal Biyotoplarının Örümcek Komüniteleri Açısından Karşılaştırılması, Ege Kıyısından Yeni Veriler / Comparison ofSpider Communities from Olive Groves and Native Mediterranean Biotopes, New Data from the Aegean Coast


ELVERİCİ M., KARAÇETİN E. , BİLGİN C. C.

XIII. Uluslar Arası Katılımlı Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017