Tavuk orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multilocus Sequence Typing MLST ile genotiplendirilmesiSayfa No 83 84


ABAY S.

XII.Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 Ağustos - 02 Eylül 2016