Metin mi Nüsha mı? Metin-Nüsha Ontolojisi Bağlamında Terminoloji Sorununa Eleştirel Bakışlar


DAĞLAR A.

Edebî Eleştiri Dergisi, vol.1, no.1, pp.16-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Edebî Eleştiri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.16-32
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is tried to reveal the ontological context of text-copy relations in divan literature. In addition to this, the terminology used in the studies on texts or essays of works produced in the tradition of divan literature are critically evaluated, it is emphasized that different alternatives may be mentioned instead of some terms. In particular, it is proposed to use the term “copy” as the term “text” for the process during which the text is determined. 

Bu çalışmada, dîvân edebiyâtı dâiresinde metinnüsha ilişkilerinin ontoloji açısından bağlamı ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, dîvân edebiyâtı geleneğinde üretilen eserlerin metin ya da nüshaları üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan terminoloji eleştirel olarak değerlendirilmekte, bâzı terimler yerine farklı alternatiflerin söz konusu olabileceği üzerinde durulmaktadır. Özellikle, metnin tesbit edilmesine kadar gelişen süreçteki işlemler için “metin” teriminden ziyâde “nüsha” teriminin kullanılması teklif edilmektedir.