İnsan kolon kanseri COLO 205 hücre hattında keçiboynuzu ağacı Ceratonia siliqua yaprak ekstreleri tarafından tümor hücre gelişiminin in vitro inhibisyonu


İMAMOĞLU ŞİRVANLI N. N. , ÜNSAL R. N.

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 27 - 30 Ekim 2015