Dismenore ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi


CEYLAN POLAT D., MUCUK S.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018