Supramoleküler solvent bazlı mikroekstraksiyon (SUSME) tekniği kullanılarak Cu(II) iyonunun mikroekstraksyonu ve FAAS ile tayini


AYDIN F., YILMAZ E. , SOYLAK M.

III. Eser Analiz Çalıştayı, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye