İşgal Dönemi Tunus Şiirinde Avangard Bir Romantik: Ebu'l-Kâsım eş-Şâbbî


Creative Commons License

PARILDI M.

AVRASYA ETÜDLERİ, cilt.17, sa.40, ss.325-354, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 40
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: AVRASYA ETÜDLERİ
  • Sayfa Sayıları: ss.325-354

Özet

Arap şiirinin ilk romantiklerinden kabul edilen Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî, 20. yüzyılda
Tunus’un son derece ilginç edebi şahsiyetlerden biri olup, günümüze kadar da
Arap dünyasının prestijini kabul ettiği tek Kuzey Afrikalı şairdir. Tunus’un Tozar
vilayetinin eş-Şâbbe köyünde dünyaya geldi. Geleneksel İslamî eğitimini aldıktan
sonra ez-Zeytûne’de öğrenimini tamamladı. Batılı romantik şairlerden yapılan
tercümelerle birlikte el-Mehcer edebiyatının romantik şairlerini ve özellikle de
kendisini çok etkileyen Cubrân Halil Cubrân’ı okudu. Şairlik yeteneği erken yaşta
kendini gösterdi ve tabiat tasvirinden vatanseverliğe kadar çok çeşitli konularda
şiir yazdı. Şiirleri önce gazetelerde ve dergilerde basıldı. Yeteneği otuzlu yıllarda
ilk defa Apollo dergisinin editörü Ebû Şâdi tarafından keşfedildi ve şiirleri bu
dergide basıldı. Şiirleri 1955 yılında tam olarak bir divan halinde Eğâni’l-Hayât
adıyla basıldı.
Anahtar kelimeler: Ebu’l-Kasım eş-Şabbi, Eğani’l-hayat, modern Arap şiiri,
romantizm, Tunus, Mehcer, Divan, Apollo.