Kocaoğlu Güçlü B, Kara K. 2010. Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 2. Organik Asit, Yağ Asiti, Adsorban. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 7(1): 43-52


KARA K.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.7, ss.43-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.43-52

Özet

Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 2. Organik Asit, Yağ Asiti, Adsorban Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Kanber KARA Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri -TÜRKİYE Özet: Organik asitler, yağ asitleri ve adsorbanlar ruminant beslenmesinde kullanılan alternatif katkı maddelerindendir. Bu katkı maddelerinin ruminantlarda sağlık, performans, verim kalitesi ve rumen fermentasyonu üzerinde oluşturabilecekleri etkileri ve bunun ruminant besleme açısından önemi üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Adsorban, organik asit, ruminant, yağ asiti
Use of Alternative Feed Additives in Ruminant Nutrition: 2. Organic Acid, Fatty Acid, Adsorbent Summary: Organic acids, fatty acids and adsorbents are alternative feed additives used in ruminant nutrition. The effect of these alternative feed additives on health, performance, production quality and rumen fermentation in ruminants, and the importance of these substracts for ruminant nutrition will be dwelt upon. Key Words: Adsorbent, fatty acid, organic acid, ruminant