Bakırlı Rahim İçi Aracın Simule Rahim Sıvısına Etkileri


AKDOĞAN G. , PARLAK M.

XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.109

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109

Abstract

Despite the availability of various contraceptive methods, types named as copper Intra Uterine Device (IUD) are widely used among these. However, there are alternative views about the proper usage of it due to the Copper (Cu) content. As a result of corroding copper within the IUD inside the body, amount of corrosion products and corrosion velocity may vary with different brands and models. Therefore, selected IUDs of different brands and models are corroded by using a galvanic potentiostat device inside prepared simulated uterine fluids including NaHCO3, NaH2PO4.2H2O, glucose, NaCl, CaCl2, KCl, at 37 ºC and at 2 different pH values such as 6.3 and 8. By using mentioned mechanism; corrosion velocity is determined by Tafel Extrapolation Method.  Simulated liquids carrying different corrosion product materials which are obtained with each experiment are analyzed in terms of containing copper amount by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. Differences of corrosion rate between two different pH values are recorded. Besides, amount of corrosion products is at disputable level for both pH values. Consequences to require taking control of IUD usage may occur. 
 
Keywords: Corrosion, Electrochemistry, Simulated uterine fluid, Copper IUD 
 
 

Değişik doğum kontrol yöntemleri olmasına rağmen, bunların içinde bakırlı Rahim İçi Araç (RİA) adı ile anılan çeşitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak içeriğinde bulunan bakır (Cu) nedeni ile kullanımının uygunluğu konusunda alternatif görüşler vardır. RİA’nın içeriğindeki bakırın vücutta korozyona uğraması sonucu korozyon artıklarının miktarı ve korozyon hızı; farklı marka ve modellerde değişebilmektedir. Bunun için farklı marka ve modellerde seçilmiş RİA’ lar; NaHCO3, NaH2PO4.2H2O, Glikoz, NaCl, CaCl2, KCl içerikli, 37°C sıcaklıkta, 6,3 ve 8 olmak üzere iki farklı PH değerlerinde hazırlanan simule rahim sıvıları içerisinde Galvanik Potansiyostat cihazı kullanılarak korozyona uğratılmıştır. İlgili düzenek kullanılarak korozyon hızı; Tafel Ekstrapolasyon Yöntemi ile belirlenmiştir. Her bir deney sonucu elde edilmiş farklı korozyon ürünü maddeleri taşıyan simule sıvılar; Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) yöntemi ile içerdikleri bakır miktarı bakımından analiz edilmiştir. Korozyon hızında her iki pH değerleri arasında farklılıklar kaydedilmiştir. Ayrıca korozyon ürünlerinin miktarı her iki pH değerinde de tartışmaya açık miktardadır. RİA’nın kullanımının kontrol altına alınmasını gerektirebilecek sonuçlar doğabilecektir. 
 
Anahtar kelimeler: Korozyon, Elektrokimya, Simule rahim sıvısı, Bakır RİA