Adıyaman'daki Öğrencilerde HBsAg ve Anti-HCV Seropozitifliği


DEMİRASLAN H., Aksöz S., Çitil B. E.

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.103-105, 2008 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: VİRAL HEPATİT DERGİSİ
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.103-105
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

It is estimated that there are more than 400 million HBsAg carriers worldwide. Perinatal infection is the primary transmission route in high-endemic areas, whereas horizontal transmission, particularly in early childhood, is the primary transmission route in moderate-endemic areas. Over 90% of infants born to HBV infected mothers can be protected with neonatal vaccination. In this prospective study, 361 students born in 1998-99 comprised "vaccinated group” and 362 students born in 1995-96 comprised "unvaccinated group”. Three to five ml of venous blood samples were obtained from each student. While HBsAg positivity was found to be 1.7% in the unvaccinated group, HBsAg positivity was 0% in the vaccinated group. HBsAg positivity was significantly lower in the vaccinated group (p=0.01). Anti-HCV positivity was not found in any of 723 students included in the study. In conclusion, frequency of hepatitis B virus infection is significantly reduced by vaccination of neonates.
Dünyada 400 milyondan fazla hepatit B virusu (HBV) taşıyıcısı bulunduğu tahmin edilmektedir. Perinatalenfeksiyon yüksek endemik ülkelerde bulaşın başlıca yolu iken orta endemik ülkelerde özellikle erkençocukluktaki horizontal geçiş en yaygın bulaş yoludur. HBV enfeksiyonu olan anneden doğan yenidoğanlaraşılama ile %90 üzerinde oranda korunabilmektedirler. Adıyaman ilinde 1998-99 doğumlu 361 öğrenci“aşılanmış grup”, 1995-96 doğumlu 362 öğrenci ise “aşılanmamış grup” olarak ayrılarak her bir öğrenciden 3-5ml venöz kan alındı. Aşılanmamış grupta %1.7 oranında HBsAg pozitifliği saptanırken aşılanmış grupta hiç HBsAg pozitifliği saptanmadı. Aşılı grupta saptanan HBsAg pozitiflik oranı anlamlı olarak daha düşük bulundu (p= 0.01). Çalışmaya katılan 723 kişinin hiçbirinde anti-HCV pozitifliği saptanmadı. Sonuç olarak yenidoğanların aşılanması hepatit B enfeksiyonu sıklığını anlamlı olarak azaltmaktadır.