Examination of the Opinions of Social Studies Teachers about Outdoor History Teaching


Öner G.

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, vol.4, no.1, pp.89-121, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türk Tarih Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.89-121
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Okul dışı tarih öğretimi, ilgili tarih konularının öğrencilere okul sınırları dışındaki uygun ortamlarda öğretilmesidir. Tarih konularının öğretimini monotonluktan kurtararak daha eğlenceli ve daha öğretici hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Ortaokul düzeyinde işlenen konuların birçoğu soyut kalmakta ve bu sebepten dolayı öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır. Sosyal bilgiler içerisinde önemli disiplinlerinden olan ‘Tarih’ de bu kapsam içerisinde düşünülebilir. Bilhassa sosyal bilgiler içerisindeki tarih konuları öğrencilerin yaş seviyeleri de dikkate alındığında, onların okul dışı faaliyetlerden daha fazla faydalanacağı aşikârdır. Bu bağlamda araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul dışı tarih öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Bolu, Antalya, Düzce, Aydın, Trabzon, Bitlis ve İstanbul illerindeki ortaokullarda görev yapan 26 sosyal bilgiler öğretmenine ulaşılmış ve elde edilen bulgular yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir “Görüş Formu” yardımıyla elde edilmiştir. Öğretmenlerin konuyla ilgili görüşleri cinsiyet, görev yaptığı yer ve okul dışı etkinlik yapma durumları gibi değişkenlerle ele alınmıştır.

 Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha fazla okul dışı faaliyet düzenlediği, öğretmenlerin görev yaptıkları illerdeki tarih öğretiminin gerçekleştirilebileceği mekânlar hakkındaki farkındalıklarının sınırlı olduğu ve okul dışı tarih öğretiminin içeriği hakkında öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.