Names which originate from plants within terminologia anatomica


Creative Commons License

UNUR E., ERTEKİN T., ACER N., ÇINAR Ş., ÖZÇELİK Ö., ÇAY M.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.23, no.4, pp.488-491, 2016 (SCI-Expanded)

Abstract

Abstract The anatomy is the first step in medical education. Education of terminology is the base of anatomy lesson. The science of anatomy possesses very rich terminological knowledge. The basis of this terminology is based on words which originate from the Latin and Greek. Those terms were published as a list in Terminologia Anatomica (TA). TA, published in 1998 by the Federative Committee on Anatomical Terminology, was scanned to determine the names of vegetable origin. Turkish meanings of these names were detected from various dictionaries. We have determined 7537 anatomical terms in TA which defined the structures of human body. These names divided in two grups. Whether the first group names (13 names) were reminded directly by plant, the second group names (12 names) were not reminded directly by plant names but their origins were based on plant origin. We examined how often these names are repeated in TA. We determined that these names repeated in 647 times. The ratio of names which based on plant origin was 7,4% in total terms of TA. If we determine these plant origin names in anatomic terms and explain them to student with knowing the meaning of these names, we may contribute the better understanding of anatomy. Keywords: Anatomy; Terminology; Plant. 

Öz Tıp eğitiminin ilk adımı anatomi, anatomi dersinin temeli ise terminoloji eğitimidir. Anatomi bilimi oldukça zengin bir terminolojik birikime sahiptir. Bu terminolojinin temeli Latince ve Grekçe kökenli kelimelere dayanmaktadır. Bu kelimeler Terminologia Anatomica’da (TA) liste halinde yayınlanmaktadır. Bitkisel kökenli isimleri tespit etmek için Federative Committee on Anatomical Terminology tarafından 1998 yılında basılan TA tarandı. Bu isimlerin Türkçe anlamları çeşitli sözlüklerden yararlanılarak ortaya kondu. İncelediğimiz mevcut TA’da insan vücudundaki yapıları tanımlayan 7537 adet anatomik isim tespit edildi. Bu isimler iki gruba bölündü. Birinci grup doğrudan bir bitki adını temsil eden (13 adet) isimlerden, ikinci grup ise doğrudan bir bitki adını temsil etmeyen ancak bitkisel bir kökene dayanan (12 adet) isimlerden oluşturuldu. Bu isimlerin TA’da ne kadar sıklıkta tekrarlandığına baktığımızda; tüm bitkisel isimlerin toplamda 647 kez geçtiği tespit edildi. Bitkisel kökene dayanan isimlerin yer aldığı tanımların TA’daki tüm tanımlamalara oranı % 7,4’dür. Anatomik terimler içerisinde bitkisel kökenli olanları tespit edip ortaya koymak ve bunların anlamını bilerek öğrencilere aktarmak anatomi eğitiminin daha kolay anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: Anatomi; Terminoloji; Bitki.