sNBLDA: Sparse Negative Binomial Linear Discriminant Analysis


GÖKSÜLÜK D. , BAŞOL M., AYDIN HAKLI D.

10th INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS, 6 - 08 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri