Numerical investigation on NACA0012 airfoil with tubercular structure


AÇIKEL H. H. , Tosun M., GENÇ M. S. , KOCA K.

Experimental fluid mechanics 2019, 19 - 22 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri